II. Yeni Yönetim Yaklaşımları Konferansı

II. Yeni Yönetim Yaklaşımları Konferansı Kaleiçi Rotary

II. Yeni Yönetim Yaklaşımları Konferansı

“Dünün yöntemlerini bugünün dünyasında ısrar eden kişi, yarının işinde olmayacaktır”
J.C. Maxwell

Teknolojinin inanılmaz bir ivmeyle ilerleyişi, sosyal ve ekonomik dokuda yaşanan hızlı dönüşüm, kalıplaşmış iş ve insan yönetim anlayışının kökten değişimini zorunlu kılmaktadır.
Gelişimin her an evrildiği günümüz şartlarında başarılı olmanın ve sürdürülebilirliği sağlamanın yolu inovasyon sürecini iyi yönetmek, çalışanların değişen beklentilerini anlamak ve karşılamaktan geçmektedir.

Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz “Yeni Yönetim Yaklaşımları” konferansımız bu konularla ilgili farkındalığı artıtrmayı hedeflemektedir.
Farklı iş kollarından, farklı konularda deneyim sahibi konuşmacılarımız değerli bilgi birikimlerini ve tecrübelerini, kendilerine özgü sunumlarıyla bizlerle paylaşacaklardır.
Konferansımıza şirketlerin üst düzey yöneticileri dahil tüm yönetim kadrolarını ve yönetici adaylarını bekliyoruz. Aynı zaman da akademik kadrolar ,kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan idari personel ,öğretmen ,öğrenci ve değişime inanan herkesin fayda bulacağına düşünüyoruz .

Edineceğiniz kazanımların yanı sıra, bu etkinlikten elde edilecek gelir, “Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış Gençlerin Meslek Edindirme Programı”na aktarılacaktır.
Etkinliğimize katılarak, kazanımlarınızın yanı sıra bu güzel amaca da katkı sağlamış olacaksınız.

7 , 8 ve 9 Nisan tarihlerinde Web sayfamızda sanal olarak yapılacak Konferans ve seminerlerimizde görüşmek üzere....