Ahmet Tankut
Alper Tevs
Argün Şahin
Arif Barış
Atilla Ramazanoğlu
Ayça Bağcı
Cem Günaltay
Cem Sezer
Demet K. Akyelli
Erdal Kılıç
M.Emrah AKPINARLI
Ercan Özbek
Erhan Akay
Erol Bintez
Ersin Lüleci
Ferda Gebecelioğlu
Hakan Danışman
G.Hakan Külahçı
Halil Yılmaz
Hasan Ali Onay
L.Hilmi Ünsal
Mehmet Ali Selek
Mehmet Mülayim
Mehmet Seçkin Arkan
Melih Dipova
M.Mesut Özderin
Murat Özekici
Naci Serdaroğlu
Naciye Kapar
Nassif Hamati
Necmi Değer
Safiye Çetin
K.Savaş Titiz
Sarper Dermut
Sedat Peker
Selma D. Tekinalp
Taner Gönen
Tarık Duru
Tevfik Erdem
Tuğçe Kahraman Tosun
Zeynep Şahin

Toplantı Bilgileri

Toplantı Yeri : Akra Barut Otel

Toplantı Günü : Çarşamba

Toplantı Saati : 12.30

Dönem Başkanı

Selma Demir Tekinalp

Kulüp Başkanı