Yükleniyor...

22 Nisan 2020 Çarşamba günü “zoom” üzerinden yaptığımız toplantıda onur konuğu konuşmacılarımız GDB Savaş Titiz, GLDB Argun Şahin, Rtn Alper Tevs “Tarım Üzerine Varsayımlar“konusunda konuşma yaptılar.

22 Nisan 2020 Çarşamba günü “zoom” üzerinden yaptığımız toplantıda onur konuğu konuşmacılarımız GDB Savaş Titiz, GLDB Argun Şahin, Rtn Alper Tevs “Tarım Üzerine Varsayımlar“konusunda konuşma yaptılar.

Konuşmaya GLDB Argun Şahin, tarla bitkileri üzerine Türkiye ve dünya genelinde bazı istatistiki bilgileri paylaşarak başladı. Buğdayda Türkiye olarak toplam üretimimizin yıllara göre değişmesiyle birlikte 19-21 milyon ton arasında kendi üretimimizin olduğunu, toplam tüketimimizin ise 29-30 milyon ton arasında olup, 10 milyon tonu ithal ettiğimizi söyledi. İthal ettiğimiz buğdaya yıllık dört milyar dolar ödediğimizi belirtti. Covid-19 nedeniyle Hindistan ve Tayvan’da pirinç üretiminin %30 seviyesinde düştüğünü belirtti. Ülkemizde soya üretiminin olmadığını, Amerika ve Brezilya’dan ithal ettiğimizi ve bunların tamamının GDO’lu olduğunu söyledi.

GDB Savaş Titiz, sebze ve meyve tarımındaki bazı gelişmeleri anlatarak sözlerine başladı. Seracılıkta bugüne kadar yapılan yatırımların eriştiği düzeyde bilimsel çalışmaların artmasıyla, yeni metotlarla, yeni sera tipleri ve yeni ürün türlerinin ortaya çıktığını söyledi.  Ülkemizde ıslah edilmiş olan sebze çeşitlerinin içinde yerli çeşitlerin payının son yıllarda giderek arttığını belirtti. Aynı zamanda, ihracatta da hızla yol aldığımızı belirterek, sebze türlerimizin %50’nin üzerinde bir payla sadece iç pazara değil, dış pazara da gitmekte olduğunu ifade ettii. Bugün Çin, İsrail ve Avrupa’nın birçok şehirlerine doğrudan sebze ihraç eden bir konumda olduğumuzu belirtti. Türkiye’de 120 üretim tesisinin bulunduğunu ve dünyanın önde gelen sebze ihraç eden ülkelerinden biri olduğumuzu anlattı.

Rtn Alper Tevs, tarımın gelecekte nasıl evrilebileceği ve ne tür alternatif yöntemler olabileceği üzerine, araştırmalar ve istatistiksel bilgileri aktararak konuşmasını yaptı. Dünyada 1 mio insanın aç olduğunu, tarım işçisi olarak çalışan popülasyonun %25’nin göçmen işçilerden oluştuğunu, Covid-19 nedeni ile gelişmiş Avrupa ülkelerinde işçi açığının ortaya çıktığını, bunun da ürünleri etkilediğini belirtti. Ülkemizde bu riskin daha az olduğunu, zira bizde daha çok ülke içinde göçmen tarım işçiliği olduğunu söyledi. Gıda güvenliğinden bahsederken, pestisit kullanımının iyi olmadığını belirtti. Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık konusunda ise, daha çevreci uygulamalara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Global ısınma ve temiz su kaynaklarının bir sorun olduğunu, global ısınmayla birçok şeyi kaybedeceğimizi ifade etti. Dünyadaki tarım arazilerinin %60’ının sadece sığır üretimi için kullanıldığını (Afrika kıtası kadar bir alan-insanların beslenmesinin sadece %2’sine tekabül ediyor) ve bunun sonucunda karbon salınımının arttığını anlattı. Beslenme tercihlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmasının sonunda dikey tarımdan bahsetti.

GDB Savaş Titiz, GLDB Argun Şahin ve Rtn Alper Tevs’e verdikleri değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz.

Toplantı Bilgileri

Toplantı Yeri : Akra Barut Otel

Toplantı Günü : Çarşamba

Toplantı Saati : 12.30

Dönem Başkanı

Argun Şahin

Kulüp Başkanı